Square Compass Consulting

Brojni projekti i iskustvo tima SQUARE COMPASS CONSULTING se ogleda u pružanju organizacionih usluga i podrške u okviru integralnog pristupa: različiti stejkholderi, od ministarstava i komora, do lokalnih samouprava i fakulteta, konceptualizacije projektnih zadataka, kao i realizacije istih, prvenstveno kroz sledeće projekte: INTEEGRAL®: International Energy Efficiency Source of Knowledge, T²: TESLA SQUARE®, Akademija malih genija TESLA GENIUS®, TESLIANUM® Almanah, GIM SRBIJE™: Georgafska Informativna Mreža Srbije u funkciji privlačenja DSI KONTINUM: Unapređenje startup poslovanja kroz male firme članice RAREI Beograd SCIENTIA: Small Cities Energy Efficient Inovative Action, i drugi.

Posetite website klikom na link – Square Compass Consulting

  • Clients:
    Square Compass Consulting
  • Category:
    Web Dizajn
  • Date:
    2019

Za nas je dizajn svet mašte bez limita.

[email protected]
+381 66 539 0641